Newyddion Diweddaraf

Dyma Fwydlen Hydref Sir Gaerfyrddin 2020 ar eich cyfer:

Image1

Cliciwch yma i lawrlwytho copi i gadw.

.................

Cliciwch yma i ddarllen Llythyr at Rieni (10/09/2020)

wrth Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant. 

...............................

 

 

Dyma'r ddogfen ar gyfer Cytundeb Ysgol-Cartref. Cliciwch yma i'w lawrlwytho.

Darllenwch, llofnodwch a danfonwch nôl i'r ysgol cyn gynted â phosibl. Diolch.